. Xem phim Đang đi chốt hợp đồng với khách thì khách bảo vào nhà nghỉ kí hợp đồng

Đang đi chốt hợp đồng với khách thì khách bảo vào nhà nghỉ kí hợp đồng

Đang đi chốt hợp đồng với khách thì khách bảo vào nhà nghỉ kí hợp đồng

Đang đi chốt hợp đồng với khách thì khách bảo vào nhà nghỉ kí hợp đồng- Đang đi chốt hợp đồng với khách thì khách bảo vào nhà nghỉ kí hợp đồng
Kí hợp đồng với anh khách ngay tại nhà nghỉ để hai bên dễ dàng...

( lượt, đánh giá: 6 trên 10)
6

Đang đi chốt hợp đồng với khách thì khách bảo vào nhà nghỉ kí hợp đồng

Đang đi chốt hợp đồng với khách thì khách bảo vào nhà nghỉ kí hợp đồng Diễn viên: Diễn viên tự do Đạo diễn: Diễn viên tự do

2023 20.9K lượt xem

Đang đi chốt hợp đồng với khách thì khách bảo vào nhà nghỉ kí hợp đồng - Đang đi chốt hợp đồng với khách thì khách bảo vào nhà nghỉ kí hợp đồng

Đang tải, đợi tí nhé ...

Tắt đèn
Phóng to
Báo lỗi
   Bình luận
   Nội dung

Kí hợp đồng với anh khách ngay tại nhà nghỉ để hai bên dễ dàng đàm phán